WLP massage techniques I

קורס זה בן 3 ימים משלב לימוד ותרגול של טכניקות עיסוי מתקדמות במים, הקורס נחלק בין התכנים הנלמדים ביבשה ובין אילו הנלמדים במים ובמיזוג שניהם לכדי עבודת מים מעמיקה ומעשירה. סדנה זו מורכבת אף היא מכל רובדי העבודה המכילים בתוכם תכנים כגון היערכות הגוף, תנועה הרמונית, הפקת כח נכונה, טכניקות יבשה ומים
Registration is Closed
WLP massage techniques I

Time & Location

13 Apr 2017, 19:00 – 23:00
Hawaii, Hawaii, USA
Registration is Closed