WLP massage techniques טכניקות עיסוי מתקדמות )

קורס זה בן 3 ימים משלב לימוד ותרגול של טכניקות עיסוי מתקדמות במים, הקורס נחלק בין התכנים הנלמדים ביבשה ובין אילו הנלמדים במים ובמיזוג שניהם לכדי עבודת מים מעמיקה ומעשירה. סדנה זו מורכבת אף היא מכל רובדי העבודה המכילים בתוכם תכנים כגון היערכות הגוף, תנועה הרמונית, הפקת כח נכונה, טכניקות יבשה ומים

Registration is closed for this event.
Got It
WLP massage techniques   טכניקות עיסוי מתקדמות )

Time & Location

31 Jul 2017, 0:00

Israel, Israel